ŠKOLA MANAŽMENTU L. RONA HUBBARDA
SEMINÁRE A KURZY PRE MAJITEĽOV FIRIEM, MANAŽÉROV A OBCHODNÍKOV
 Logo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O škole

 O škole

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda je súčasťou celosvetovej siete škôl Hubbard College of Administration, s centrálou v Los Angeles. Tie isté informácie úspešne učíme na Taiwane, Austrálii, USA, Taliansku, Rusku, Španielsku či v Izraeli. Na Slovensku pôsobíme od roku 2001 v Bratislave, Nitre, Zvolene a Košiciach.

Poskytujeme to najdôležitejšie, na čom je postavený manažment. Pomôžeme vám rýchlo sa zorientovať, správne sa rozhodnúť a úspešne konať. Sme známi ako odborníci na efektivitu a prácu s ľuďmi. Dávame vám istotu v tom, čo robíte dobre, istotu že bez problémov zvládnete svoju prácu a rast svojej firmy. Naše kurzy sú jasné, dobre pochopiteľné a overené v praxi. Sú určené pre tých, ktorí hľadajú informácie, ktoré sú použiteľné v reálnom živote.

Našimi klientmi sú malé, stredné a veľké firmy zo všetkých odvetví. Vyberáme si takých klientov, ktorí nestratili chuť víťaziť, vieru vo svoje sily a pre ktorých také hodnoty ako česť, poctivosť a slušnosť v podnikaní nie sú iba prázdne frázy.

Každý pracovník našej školy chápe svoju prácu ako poslanie pomôcť takýmto podnikateľom a manažérom a tým aj celej našej spoločnosti pri vytváraní lepšieho a viac etického sveta.

Príďte sa presvedčiť, tešíme sa na vás.

Ing. Ladislav Pavlík
Prezident Školy manažmentu L. Rona Hubbarda Slovensko